Utredningar

Vad är korrekt språkbruk – för just den här målgruppen?
Vem är författaren?
Vad betyder ordet i aktuellt språkbruk?
Är detta seriös marknadsföring?

Jag har arbetat för flera advokatbyråer och ett stort försäkringsbolag för att presentera expertutredningar inför rättegångar och skatteprövningar och för två bokförlag för att skapa underlag för praxis i redaktionellt arbete.

Det har visat sig att det främst är i juridiska sammanhang det finns ett behov av språkliga utredningar som kan klargöra ”normalt” språkbruk mot en bakgrund av aktuell språkstatistik. Jag har varit expertvittne i Marknadsdomstolen och Stockholms tingsrätt.