Om Lars Melin

Jag är docent i svenska vid Stockholms universitet, men jag har också givit kommunikationskurser vid Berghs School of Communication, Handelshögskolan och KTH.

Forskaren

En lekfull inställning till språk har lett mig till experimentell språkforskning, och experimentell språkforskning har gjort mig uppmärksam på mängder av överraskande samband i språket: om läsbarhet/begriplighet, om retorikens verkningar, om illustrationers och layoutens inverkan på textuppskattning och textförståelse m m.

Författaren

Jag har skrivit en rad populärvetenskapliga böcker om språk och språkbruk, en trave läroböcker för universitetsbruk och en mängd artiklar i tidningar och tidskrifter. Och jag har blivit citerad och intervjuad i ännu fler.

Föreläsaren

Jag är framför allt en uppskattad föreläsare både i och utanför högskolevärlden.

Speciella meriter

Ett par saker jag är stolt över:

Kunder

Här följer en lista på företag och organisationer som tagit mina tjänster i anspråk – på skoj som underhållande föredrag eller på allvar som seriösa utredningar och kommunikationskurser: