Kurser

Konsten att skriva lätt om svårt

Jag har gett kurser för skribenter som arbetar med tunga rapporter som ska läsas av beslutsfattare utan vetenskaplig kompetens, exempelvis Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och VTI. Jag har visat hur man utan att ge avkall på kvalitet, stringens eller fackmannamässighet gör det svåra tillgängligt. Det är en fråga om att ta rätt skribentroll, prioritera i faktadjungeln, våga vara tydlig och kunna skapa de rätta sambanden i texten.

Konsten att övertyga

Retorik är ett utmärkt medel att skapa engagemang hos dig själv och hos dina läsare. Men ökar det övertygelsekraften? Nja, i seriösa sammanhang kan det vara precis tvärtom. Det visar en rad experimentella studier. Övertygelsekraften ligger lika mycket i att skapa förtroende som öka engagemang. Därför kan en kristallklar formulering, ett logiskt upplägg av texten/talet och ett välvalt perspektiv göra mer nytta än retorisk grannlåt.

Föredragningen – en plåga för både dig och styrelsen

Styrelsen eller ledningsgruppen ger dig en enda chans. Din föredragning ska vara kort men fullständig, korrekt men personlig, neutral men övertygande och den ska bygga på men inte upprepa pappersunderlaget. Är det ens möjligt?