Föredrag

För ett kundmöte, en konferens eller någon annan sammankomst passar ofta ett föredrag med mycket substans under den underhållande ytan.

Ett axplock ur vad andra haft nytta och nöje av:

Vill du se prov på Lars Melin som föredragshållare, kan du på Utbildningsradion se det föredrag som jag höll vid Språkforum tillsammans med Caroline Malmstedt Ledin i juni 2011.