Böcker

Jag har skrivit fler böcker än jag kan hålla reda på, men detta är ett urval aktuella titlar av intresse för personer med brett språkligt intresse.

Populärvetenskap

Stil. Språkets svårfångade signalsstem. Morfem 2019.

Läromedel för universitetskurser